Kalejdoskop – skäl nog att betala radio- och tv-avgift

Apropå gränslöshet. Jag vet vilket radioprogram jag väljer: Kalejdoskop i P2 Som en fantastiskt matfestival med små snacks från världens alla hörn. Fast musik då. Inget navelskåderi. Inget world music/etno-romantiserande. Det är musik som spelas för att den är bra. Punkt.