Naturen gav mig något

Resan till Höörs utkanter visade sig vara ett inspirerande lyckokast. Jag blev i sanning ett med naturen på ett sätt som sällan eller aldrig är möjligt i Malmö stad.
Agerade även självutnämnd bloggkonsult åt begåvad före detta kollega som nu är synnerligen framgångsrik inom näringslivet. Vi pratade om gränser mellan det professionella, det privata och det personliga i medievärlden anno 2010.
Det finns i sig ingen sådan gräns, framkastar jag.
Det privata blir alltid av allmänintresse, om det skildras på ett sätt som styrker allmängiltigheten i den privata upplevelsen.
Styrkan ligger i skildringen.
Som jag och mitt romanprojekt Min vän Kurdo Baksi.
Hela den processen är ju en tydlig metafor för något djupt mänskligt och allmänt. Människans strävan efter förståelse.